Rozwód nawet na pierwsze rozprawie

Przemoc, zdrada lub niezgodność charakterów, to tylko niektóre przyczyny decyzji o rozwodzie. Bez względu na przyczynę sposób przeprowadzenia rozwodu jest jednakowy dla wszystkich. Przygotowany pozew należy złożyć w Sądzie Okręgowym, właściwym według miejsca zamieszkania.

Przed złożeniem pozwu
Pozew o rozwód jest pismem procesowym i pod względem formalnym musi spełniać warunki zawarte w kodeksie postępowania cywilnego. Dodatkowo przed wniesienie pozwu należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 zł lub złożyć pismo o zwolnienie z kosztów sądowych. Jeżeli strona korzysta z pomocy adwokata dodatkowo należy złożyć pełnomocnictwo.

Dobry pozew – szybszy rozwód
W pozwie o rozwód należy wskazać:

  • przyczynę rozpadu związku małżeńskiego,
  • określić czy rozwód ma nastąpić z orzeczeniem o winie,
  • sposób sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi,
  • wysokość żądanych alimentów,
  • sposób korzystania ze wspólnie zamieszkiwanej nieruchomości,
  • świadków (ewentualnie), którzy mogą potwierdzić zarzuty względem drugiego małżonka.

Orzeczenie rozwodu na pierwszej rozprawie
Jest to możliwe, jeżeli rozwód ma nastąpić bez orzekania o winie i małżonkowie nie mają małoletnich dzieci. W innych przypadkach nie można określić n której rozprawie Sędzia wyda wyrok stwierdzający rozwód. W dużej mierze zależy to od zachować współmałżonka i jego kontry względem pozwu. Dodatkowo należy pamiętać, że od wyroku można się odwołać do Sądu Apelacyjnego, co niestety przedłuża całą procedurę rozwodową. Sąd Apelacyjny może wyrok podtrzymać lub zwrócić akta do Sądu Okręgowego w celu rozpatrzenia sprawy ponownie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.