Alimenty na dziecko

Trudno znaleźć uniwersalną definicję dziecka. Ogólnie uznaje się, że “jest to istota ludzka, od momentu poczęcia do dnia uzyskania pełnoletności”. Twierdzenie to dotyczy jednak wieku i nie uwzględnia pokrewieństwa. Natomiast w języku prawnym dodatkowo dziecko to potomek (zstępny bezpośredni) w linii prostej.

Obowiązek alimentacyjny rodziców w kodeksie rodzinno-opiekuńczym (KRO)
Do uzyskania pełnoletności dzieci pozostają pod władzą rodzicielską, Rodzice odpowiadają za prawidłowy fizyczny i psychiczny rozwój dziecka. Jeżeli dziecko wychowywane jest przez jednego rodzica, drugi ma obowiązek łożyć na jego utrzymanie.
Przyjmuje się, że rodzice w równych częściach pokrywają koszty utrzymania dziecka. Sąd jednak może uznać, że rodzic, który nie bierze czynnego udziału w wychowaniu dziecka będzie płacił więcej.

Wiek dziecka, a obowiązek alimentacyjny
Rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów od dnia narodzin, do momentu aż dziecko się usamodzielni. “Usamodzielni się” nie jest tożsame ani z wiekiem, ani z uzyskanym wykształceniem. Dziecko, które uzyskało wykształcenie, a chce dalej się uczyć ma dalej prawo do alimentów.
Natomiast dziecko, które zaniedbuje naukę, a jest pełnoletnie musi liczyć się z utratą prawa do alimentów.

Wysokość alimentów
Uzależniona jest od zasadnych potrzeb dziecka i możliwości finansowych rodzica. Dziecko nie powinno negatywnie odczuć rozwodu dziecka. Jeżeli więc uczęszcza do szkoły prywatnej czesne dalej jest zasadnym wydatkiem. Przez “możliwości finansowe” należy rozumieć nie tylko uzyskiwane zarobki, lecz możliwość uzyskania zarobków, gdyby rodzic wykazał chęć podjęcia pracy zgodnej z wykształceniem.
Tak więc twierdzenia rodzica, że zarabia mało można uznać za niewystarczające. To samo dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Niskie dochody z działalności nie są przesłanką do obniżenia alimentów. Po za tym alimenty powinny być płacone nawet kosztem posiadanego majątku.

Pozew o alimenty
Jeżeli dziecko jest niepełnoletnie o alimenty występuje rodzic, który sprawuje faktyczną opiekę. Natomiast pełnoletnie dziecko sam składa pozew.

Oceń artykuł:12345

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.